สมาชิกที่สถานะระงับ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อสอบถามยอดการชำระ เนื่องจากระบบจะไม่คำนวณยอดค้างค่าศพเพิ่มให้ หลังจากสมาชิกมีสถานะระงับ นับตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

สำคัญ !!..ประกาศเพื่อทราบ

ประกาศพักการชำระเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
1577194414355.jpg 727.42 KB