สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ ทายาท นางหนูส้อง ชัยสวัสดิ์

สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ ทายาท นางหนูส้อง ชัยสวัสดิ์