สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ แก่ทายาท นางชุม จันทร์พุ่ม

สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ แก่ทายาท นางชุม จันทร์พุ่ม