รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ทั้งหมด (7 คน)

  1. จ.ส.อ.วิเชียร ลือสวัสดิ์
  2. นาง ปลอม รักษาวงค์
  3. นาง ไม้ ชำนาญทัพ
  4. นางพัชรี รัตนสิน
  5. นางส้อง สุตตาพงค์
  6. นาย ประเสริฐ อินมา
  7. นาย สกลชัย นันท์ธิกุล