สมาชิกที่สถานะระงับ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อสอบถามยอดการชำระ เนื่องจากระบบจะไม่คำนวณยอดค้างค่าศพเพิ่มให้ หลังจากสมาชิกมีสถานะระงับ นับตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ที่ตั้งเลขที 157/19 หมู่ที่ 6 ซอยบ้านล่าง ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เวลการทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.
หยุดทำการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แบบฟอร์มติดต่อ

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่