สมาชิกที่สถานะระงับ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อสอบถามยอดการชำระ เนื่องจากระบบจะไม่คำนวณยอดค้างค่าศพเพิ่มให้ หลังจากสมาชิกมีสถานะระงับ นับตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

Key Account Executive

อัตรา: 5
แผนก: Sales & Marketing Department
สวัสดิการ:
 • Salary
 • Fuel costs, expressway fees, telephone charges
 • Commission
 • Health insurance
 • uniform
 • Training courses
 • Party / Annual travel trips
อ่านต่อ

Accounting Manager

อัตรา: 2
แผนก: Sales & Marketing Department
สวัสดิการ:
 • Salary
 • Fuel costs, expressway fees, telephone charges
 • Commission
 • Health insurance
 • uniform
 • Training courses
 • Party / Annual travel trips
อ่านต่อ

Marketing Support Officer

อัตรา: 2
แผนก: Functional Department
สวัสดิการ:
 • Salary
 • Fuel costs, expressway fees, telephone charges
 • Commission
 • Health insurance
 • uniform
 • Training courses
 • Party / Annual travel trips
อ่านต่อ